VASE 1%
Kérjük, személyi jövedelem adója 1%-ával támogassa Egyesületünket!
Vasutas Segélyező Egyesület
1078 Budapest, VII. István utca 6.
+36-1-342-5108

Egyesületi tagság

1. Egyesületi tagság létesítése: Az Egyesületnek rendes tagság vagy/és VASE Baleseti segélyezési tagság létesítésével - tagja lehet minden természetes személy. A tagfelvétel belépési nyilatkozat alapján történik, amelyet a valóságnak megfelelően kell kitölteni és saját kezűleg aláírni. A kiskorú tag nevében a tagsági viszony létesítésekor törvényes képviselője jár el. Rendes tagságból kétszeres tagság létesíthető.

2. Tagsági díj: Az egyesületi tagság tagdíjának összegét az Egyesület Választmánya állapítja meg. Amennyiben a tagsági díjat csekken kívánja fizetni az újonnan belépő tag, belépési nyilatkozata csak abban az esetben fogadható el, ha legalább félévi tagdíj befizetését igazoló csekkszelvényt is mellékel a belépési nyilatkozathoz.
- 2016. január 01. napjától a rendes tag tagdíjának összege egységesen 750Ft/ hó /fő.

A VASE Baleseti Segélyezési tagság tagdíja belépéskori életkortól függetlenül 2011. január 01. napjától havonta 250Ft.

3. Segélyek és Szolgáltatások biztosításának feltételei: A felsorolt szociális segélyekre és szolgáltatásokra (kedvezményekre) a tag csak abban az esetben jogosult, ha tagsági díja rendezett! Csekkfizetők esetén legalább fél évre előre befizetett tagsági díj mellett igényelhetők a segélyek és szolgáltatások! A szociális segélyek - a temetési költség hozzájárulást kivéve - csak a tag életében és kérelmére folyósíthatók, amennyiben azok igénylése az esedékességről számított KETTŐ ÉVEN BELÜL megtörténik.

4. Változás bejelentés: A tagok személyükkel kapcsolatos változásokat haladéktalanul tartoznak az Egyesületnek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményeket a tagok viselik.

5. A tagság megszűnése: A tag az egyesületből bármikor kiléphet. A kilépési szándékát írásban kell bejelenteni a tagsági igazolvány visszaküldésével. E bejelentés alapján az Egyesületi tagság a bejelentést követő hónap első napjától megszűnik. A tagság megszűnése esetén a tagnak díj visszatérítési igénye nem keletkezik.

További felvilágosítással állunk rendelkezésére a budapesti székházunkban:
Budapest, VII. István u. 6. Tel/Fax: 342-5108, 342-5109, vasútüzemi: 01/22-80
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8-15 óráig, Péntek: 8-12 óráig.

VASUTAS SEGÉLYEZŐ EGYESÜLET VÁLASZTMÁNYA