VASE 1%
Kérjük, személyi jövedelem adója 1%-ával támogassa Egyesületünket!
Vasutas Segélyező Egyesület
1078 Budapest, VII. István utca 6.
+36-1-342-5108

Történetünk

Janik Béla és Majerik János

Az 1867-es kiegyezés utáni gazdasági fellendülést követte a magyarországi vasúthálózat kiépítése, s ez a közlekedés forradalmasítását eredményezte. Ebben az időben jóléti intézmény nem volt. A hihetetlen alacsony bérért dolgozó vasutasok elhatározták, hogy önsegélyező egyesületet létesítenek. A kor társadalmi és politikai viszonyai követelték a vasutas egyesületek, segélyszövetkezetek és segélypénztárak mielőbbi megalakulását. Az 1875-76-os évben létre jöttek az első vasutas egyesületek.

Egyesületünket 1876-ban Majerik János vizsgáló főkalauz és Janik Béla állomásfőnök alapította Magyar Államvasutiak Takarék és Segélyszövetkezete néven. Az egyesületi tagság első elnökének Janik Bélát, ügyvezető igazgatójának Majerik Jánost választotta. Szervezetünk 1952 januárjában egyesült a Vasutasok Családgondozó Országos Egyesületével, és felvette a Vasutas Biztosító Egyesület nevet. A biztosítási törvény előírásai alapján 1997-ben Vasutas Segélyező Egyesületre változtatta nevét.

Az egyesület székháza Budapest, VII. kerület István utca 6. szám alatt található, itt működik a központi adminisztráció. Az egyesület megalakulása és működése az emberi segíteni akarás és a közösségben rejlő erő megnyilvánulásának élő példája. A lelkes alapítók, a kis fizetésű vasutasok megsegítését tűzték ki célul. A vasutasok korán felismerték azt az erőt, amely az egyesülésben rejlik, így taglétszáma egyre emelkedett, és az egyesület évről-évre bővíthette szolgáltatásait. Ennek keretében a kölcsönök nyújtása, és a halál esetére szóló biztosításon kívül egyre több szociális segélyt és szolgáltatást vezetett be. A szociális összefogás, a társadalmi segíteni akarás és a dolgozók önkéntes összefogásának eszméje napjainkban is elsőrendű feladata egyesületünknek. Az egyesület alapszabálya kezdettől – a szociális gondoskodás eszméjének érvényre juttatásával -  a tagok és családtagjaik megsegítését írja elő meghatározott segélyek és szolgáltatások útján csekély tagdíj ellenében. Ennek pénzügyi fedezetét képezi a tagdíj, és a költségvetésben feltüntetett egyéb bevétel. A bevételek növelése a tagság részére nyújtandó szociális segélyek és szolgáltatások magasabb színvonalát biztosítja.

1960-ig csak vasutas dolgozó  és családtagja létesíthetett tagságot, azonban a változó világ lehetőséget nyújtott arra, hogy minden magyar állampolgár életkorától függetlenül tagja lehessen közösségünknek. A segélyezés rendkívül széleskörű, a tagság minden korosztályát felöleli. A házassági-, gyermekszületési-, betegségi-, kórházi-, műtéti-, rendkívüli-, nyugdíjazási segélyeket; tanszer-, temetési-, házastársi temetési hozzájárulást tudunk biztosítani. Ezeken kívül díjmentes gyermeküdültetést, kedvezményes üdülési lehetőséget nyújtunk hosszú tagsági idő, 35-40-45 és 50 év esetén 7 napos díjmentes üdülést, valamint díjmentes jogi tanácsadással állunk tagjaink rendelkezésére.

Az ügyvezetés a tagság szociális helyzetét mindenkor nagy figyelemmel kíséri, példa erre az utóbbi években bekövetkezett ár-és belvízkárokat szenvedett tagok kiemelt összegű, rendkívüli segélyben való részesítése.


Az egyesület független, önálló, s mindenkor önerőből gazdálkodott, soha sehonnan semmilyen pénzügyi támogatást nem kapott. Az elért eredményeket saját gazdálkodásának köszönheti.

Egyesületünk 2006-ban ünnepelte 130 éves fennállását. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jövőben is folytatni kívánjuk az alapítók által megfogalmazott célkitűzéseket, melyek ma is aktuálisak.