VASE 1%
Kérjük, személyi jövedelem adója 1%-ával támogassa Egyesületünket!
Vasutas Segélyező Egyesület
1078 Budapest, VII. István utca 6.
+36-1-342-5108

Értesítések

Tisztelt Tagtársak!

Az Önök előtt is ismert, elhúzódó világjárvány a Vasutas Segélyező Egyesületet is nehéz helyzet elé állította.

Az Egyesület vezetése számos olyan intézkedést hozott, amellyel megpróbálta elkerülni, hogy a pandémia a legkisebb hátránnyal járjon a tagság és az Egyesület munkavállalói számára. Ezen erőfeszítések tették lehetővé, hogy a segélyeket az Egyesület folyósítani tudta a tagság részére és az Egyesület munkavállalóitól sem kellett megválni.

Ez év elején azonban világossá vált, hogy a Majerik Hotel mintegy két éves kényszerű bezárása miatti közel 100 millió forintos veszteség már az Egyesület alapvető szociális céljait is veszélyezteti.

Egyesületünk tovább élése, alapvető céljainak megvalósítása és gazdasági stabilitásának biztosítása érdekében, az Egyesület Választmánya kénytelen volt a Majerik Hotel eladásáról dönteni. Ez a döntés azonban hosszabb távon garantálja az Egyesület gazdasági, gazdálkodási biztonságát.

A Majerik Hotel értékesítése során azonban kikötöttük, hogy az új tulajdonosok az Egyesület tagsága részére továbbra is kedvező feltételek mellett biztosítják a Hotel igénybevételét, így a tulajdonosváltás a tagság ezirányú érdekeinek lényeges sérelmével nem jár. Sikerült rögzítenünk a Majerik Hotel munkavállalóinak foglalkoztatási garanciáit is.

Bízunk benne, hogy tagságunk az elkerülhetetlen döntést megérti, és változatlanul igénybe veszi pihenésre és regenerálódásra a Majerik Hotelt, amellyel kapcsolatos igényeket továbbra is Egyesületünknél kell jelezniük. 

Budapest, 2021. június 30.

Koszorus Ferenc
a Választmány elnöke

Welser Mária
Ügyvezető elnök
Meghívó

A Vasutas Segélyező Egyesület (1078 Budapest, István utca 6.) ezúton értesíti tagjait, hogy 2019. március 26. napjának 9:30 órájára összehívja az Egyesület Közgyűlését. 

A Közgyűlés helye: 
A Vasutas Segélyező Egyesület 1078 Budapest, István utca 6. szám alatti székházának földszinti tanácsterme. 

A Közgyűlés napirendje: 
Vezető tisztségviselő választása

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az Alapszabály 8. paragrafusának 10. pontja alapján

2019. március 26. napján 11:30 órai 

kezdettel ugyanazon a helyen megismételt Közgyűlésre kerül sor, amely változatlan napirenddel, a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

Vasutas Segélyező Egyesület Választmánya