VASE 1%
Kérjük, személyi jövedelem adója 1%-ával támogassa Egyesületünket!
Vasutas Segélyező Egyesület
1078 Budapest, VII. István utca 6.
+36-1-342-5108

Értesítések

 Meghívó


A Vasutas Segélyező Egyesület (1078 Budapest, István utca 6.) ezúton értesíti tagjait, hogy 

2019. március 26. napjának 9:30 órájára összehívja az Egyesület Közgyűlését. 


A Közgyűlés helye: 

A Vasutas Segélyező Egyesület 1078 Budapest, István utca 6. szám alatti székházának földszinti tanácsterme. 


A Közgyűlés napirendje: 

Vezető tisztségviselő választása


Tájékoztatjuk a tagságot, hogy a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az Alapszabály 8. paragrafusának 10. pontja alapján

2019. március 26. napján 11:30 órai 

kezdettel ugyanazon a helyen megismételt Közgyűlésre kerül sor, amely változatlan napirenddel, a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 


Vasutas Segélyező Egyesület VálasztmányaMeghívó

A Vasutas Segélyező Egyesület ügyvezetése értesíti az Egyesület tagjait, hogy 2017. március 08. napjának 9.30 órájára összehívja az Egyesület Közgyűlését.

A Közgyűlés az Egyesület 1078 Budapest, István u. 6. sz. alatti székházának tanácstermében kerül megtartásra.

A Közgyűlés napirendje:

1.  Az Alapszabály módosítása.

2.  Az ügyvezetés beszámolója az Egyesület 2016. évi tevékenységéről.

3.  A 2017. évi költségvetés elfogadása.

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy amennyiben a Közgyűlés az Alapszabályban előírt tagi jelenlét hiányában határozatképtelen lenne, ugyanazon napon és helyen 12.00 órai kezdettel változatlan napirenddel megtartásra kerülő Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.


Kotcauerné Bor Katalin
Ügyvezető elnök

2017. február 13.

   Meghívó


A Vasutas Segélyező Egyesület értesíti Tagjait, hogy 2017. szeptember 13. napjának 9.30 órájára összehívja az Egyesület Közgyűlését. 

A Közgyűlés helye: Az Egyesület 1078 Budapest, István utca 6. szám alatti székházának tanácsterme. 


A Közgyűlés napirendje: Az Alapszabály módosítása. 

       A Ptk. egyesületekre vonatkozó rendelkezései, 2017. 01.01-i hatállyal jelentős mértékben módosultak. 

(Többek között a döntéshozó szerv összehívására továbbá hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó rendelkezések.)

     A módosítások szükségessé, illetve - az Egyesület működése alapján szerzett tapasztalatok alapján - lehetségessé teszik az Egyesület Alapszabályának módosítását (Közgyűlés összehívása, hatáskörök pontosítása, és az ezekkel összefüggő módosítások.)


Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy amennyiben a Közgyűlés az Alapszabály által a határozatképességhez előírt tagi jelenlét hiányában határozatképtelennek bizonyul, a megismételt Közgyűlés, ugyanazon a helyen és napirenddel 2017. szeptember 13. napján 12.00 órakor kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 


Budapest, 2017. augusztus 24. 


Kotcauerné Bor Katalin

Ügyvezető elnök

A Vasutas Segélyező Egyesület (1078 Budapest, István utca 6.) ezúton értesíti tagjait, 

hogy 2018. február 23. napjának 9:00 órájára összehívja az Egyesület Közgyűlését. 

   A Közgyűlés helye: 

                                  Hotel Hungaria City Center

                                 (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)

A Közgyűlés napirendje:

  1. Tájékoztató az Egyesület elmúlt 5 évi tevékenységéről.

  2. Tisztújítás: A VASE ügyvezető elnöke, Választmánya tagjai, az Ellenőrző Bizottság tagjai választása. 

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az Alapszabály 8.§.10. pontja alapján

2018. február 23. napján 10 órai 

kezdettel ugyanazon a helyen megismételt Közgyűlésre kerül sor, amely, változatlan napirenddel, a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 


Vasutas Segélyező Egyesület

            Ügyvezetése