VASE 1%
Kérjük, személyi jövedelem adója 1%-ával támogassa Egyesületünket!
Vasutas Segélyező Egyesület
1078 Budapest, VII. István utca 6.
+36-1-342-5108

Értesítések

Meghívó

A Vasutas Segélyező Egyesület ügyvezetése értesíti az Egyesület tagjait, hogy 2017. március 08. napjának 9.30 órájára összehívja az Egyesület Közgyűlését.

A Közgyűlés az Egyesület 1078 Budapest, István u. 6. sz. alatti székházának tanácstermében kerül megtartásra.

A Közgyűlés napirendje:

1.  Az Alapszabály módosítása.

2.  Az ügyvezetés beszámolója az Egyesület 2016. évi tevékenységéről.

3.  A 2017. évi költségvetés elfogadása.

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy amennyiben a Közgyűlés az Alapszabályban előírt tagi jelenlét hiányában határozatképtelen lenne, ugyanazon napon és helyen 12.00 órai kezdettel változatlan napirenddel megtartásra kerülő Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.


Kotcauerné Bor Katalin
Ügyvezető elnök

2017. február 13.